Zmodyfikowany mechanizm korbowy zawiera dwa wolnobiegi stosowane w rowerach typu BMX. Wolnobiegi pracują przeciwstawnie, jeden z nich służy do przeniesienia napędu mięśniowego, a drugi do przeniesienia napędu silnikowego. Wolnobiegi umożliwiają wzajemne izolowanie napędu silnikowego i mięśniowego: podczas napędu silnikowego nie obracają się korby pedałów, podczas napędu korbami pedałów nie obracają się elementy przeniesienia napędu silnikowego, możliwe jest wspomaganie napędu mięśniowego napędem silnikowym.

Rowerowy mechanizm korbowy, pokazany na rysunku obok, posiada rowerowe koła łańcuchowe przekładni głównej (1) mocowane śrubami poprzez otwory (2) do wolnobiegu BMX (3), pierścienia (5) oraz do koronowego koła wsporczego (6). Wolnobieg BMX (3) jest montowany do osi suportu (9) za pośrednictwem tulei (4), separuje oś suportu (9) od kół łańcuchowych (1) – funkcjonalnie działa jak sprzęgło jednokierunkowe. Po przeciwnej stronie koronowego koła wsporczego (6) umieszczono wolnobieg napędu silnikowego (7). Pomiędzy osią (9), a koronowym kołem wsporczym (6) umieszczono łożyska maszynowe (8) dodatkowo stabilizujące wolnobieg (3) i wolnobieg napędu silnikowego (7). Zmodyfikowana oś suportu (9) zakończona jest korbą pedału (10). Oś suportu jest wyposażona w łożyska maszynowe.

Taki sposób przeniesienia napędu został opatentowany. Patent nr 199799